Misje parafialne

Drodzy Parafianie,

W przyszłym roku, od 5 do 12 maja, będziemy wspólnie przeżywali Misje Parafialne – szczególny czas, dany nam od Pana Boga, czas Jego łaski. Chcielibyśmy jak najlepiej do tego wydarzenia się przygotować. Oficjalnym rozpoczęciem tegoż przygotowania będzie odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła. To właśnie jemu – naszemu Patronowi – chcemy zawierzyć parafialne misje i czas przygotowania się do nich. W związku z powyższym mam dla Was kilka propozycji.

1/  Rozpocznijmy od odpustu codzienną modlitwę przez wstawiennictwo Św. Bartłomieja w intencji naszej Parafii i oczekujących nas Misji. Będziemy tą modlitwą modlić się codziennie w kościele po kazdej Mszy Św.. Proszę też by kazdy z nas w swoich codziennych, prywatnych modlitwach pamiętał o niej. Jej tekst przygotujemy w najbliższym czasie.

2/  Podejmijmy dzieło peregrynacji obrazu i relikwi Św. Bartłomieja do naszych domów. Będzie to spędzenie jednego dnia w duchowej bliskości z naszym Patronem. Przyjęcie „świętych znaków – obrazu i relikwi” – miałoby miejsce wieczorem o 19:00 i kończyłoby sie nastepnego dnia o 19:00, przekazaniem ich do kolejnego domu. Modlitewne propozycje, mogące pomóc jak najowocniej przeżyć ten dzień peregrynacji przygotujemy też w najbliższym czasie. 

3/  Od odpustu Św. Bartłomieja w każdy czwatrek po Mszy wieczorowej bedzie godzinna adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. To okazja do pobycia sam na sam ze Zbawicielem w ciszy. Jest to propozycja dla chętnych i w takim wymiarze czasowym jaki ktoś uzna za mozliwy. Na jej zakonczenie będzie okazja otrzymania osobistego, rodzinnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

4/  Niech każdy z nas, na czas przygotowania do misji (20.08.23 – 4.05.24.), podejmie osobiste postanowienie – jakieś drobne wyrzeczenie czy zobowiązanie i złoży je Panu Bogu jako swoistą ofiarę we własnej intencji, intencji swojej rodziny, czy bliskich. Może to być przykładowo jakaś forma abstynencji, podjęcie praktyki pierwszych piątków miesiąca czy choćby codzienny rodzinny dziesiątek różańca.

Proboszcz, ks. Wojciech

Modlitwa poranna

Modlitwy poranne mogą mieć charakter indywidualny, każdy członek rodziny modli się w czasie dla siebie najdogodniejszym.

1/ Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierze w Boga…

2/ Rozważanie nad tekstem czytania bądz ewangelii z danego dnia. 

(Przeczytaj tekst czytania bądz ewangelii z danego dnia. Znajedziesz go pod datą dnie w broszurce OREMUS, którą otrzymałeś wraz ze Świętymi znakami. Po ich przeczytaniu postaraj się w ciszy zamyśleć nad tym co przeczytałeś. Co w tych tekstach cię dotknęło, zastanowiło? O czy Pan Bóg chce ci przez nie powiedzieć? Dla pogłębienia swoich rozważań możesz skorzystać z komentarzy publikowanych w internecie:

mateusz.pl 

modlitwawdrodze.pl 

DamyzBogiemRade

Na koniec możemy naznaczyć sobie jakieś konkretne postanowienie na dany dzień, które byłoby naszą odpowiedzią na usłyszane słowo.)

3/ Ofirowujemy Panu Bogu swoimi słowami cały dzień, polecamy Jemu siebie i swoich najbliższych.

Modlitwa w ciągu dnia

Może to być część różańca, jeden dziesiątek, Anioł Pański i przypomnienie sobie głownych mysli z porannej medytacji, albo dowolna inna modlitwa. Warto także w obecności świętych znaków pobyć w ciszy przed nimi, powierzając Bogu przez wstawiennictwo św. Bartłomieja swoje sprawy osobiste, rodzinne. 

Msza Święta

Jesli byłaby taka możliwość będzie cennym uczestniczyć w tym dniu, bądz w przeddzień we Mszy Św. i przyjąć Komunię Św.. Chodzi też o to by samo nawiedzenie naszego domu przez Święte znaki przeżyć w stanie łaski uświęcającej to jest nie w stanie grzechu ciężkiego, więc być pospowiedzi.

Modlitwy na zakończenie nawiedzenia

Jeśli to możliwe odmówmy w gronie rodziny wspólnie jedną część różańca we własnych intencjach. Zakończmy Litanią do Św. Bartłomieja i Modlitwą w intencji Misji Parafialnych.

Ten schemat modlitw jest tylko propozycją. 

Modlitwy wieczorne

Modlitwy wieczorne można zaplanować albo zaraz po przyniesieniu Świętych znaków do domu albo nieco pózniej. Poszczególne ich części można odmówić jednym ciągiem albo można je rozdzielić według własnych mozliwości.

1/ Rozważnie nad ewangelią o Bartłomieju-Natanaelu. / Bartłomiej i Natanael to jeden i ten sam człowiek/

/Przeczytaj tekst ewangelii J 1, 45-51./

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię. zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

/Pomyśl przez chwilę nad tym tekstem, nad jego sensem. Jak myslisz na co Pan Bóg chce zwrócić twoją uwagę? Co chce ci powiedzieć?

Jako dopełnienie własnych przemyśleń przeczytaj powoli poniższy komentarz:/

Na pytanie Natanaela «Skąd mnie znasz?», Jezus odpowiedział mu „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip.” To tak jak by chciał mu powiedzieć: Ja cię znam, znam całe twoje życie. Znam twoją przeszłość, wiem czym żyjesz teraz, co przeżywasz, co jest w twoim sercu… Mało tego Ja Bóg wiem co jeszcze przed tobą. To samo Chrystus może powiedzieć i mnie: znam cię, wiem co jest teraz w twoim sercu, czym żyjesz…

Jezus powiedział także Nataelowi «Widziałem cię /…/ gdy byłeś pod drzewem figowym». W tamtych czasach pod drzewem figowym, w cieniu jego liści siadali ludzie by czytać, studiować Słowo Boże. Mówiąc te słowa Chrystus chce jak by powiedzieć Natanaelowi – wiem,że jesteś człowiekiem poszukującym, wiem, że w Słowie Bożym poszukujesz odpowiedzi na swoje pytania i tęsknoty. Wiem, że chcesz usłyszeć to, co Bóg ma ci do powiedzenia.

Czy patrząc na Natanaela mogę się w nim odnalezć? Czy ja sam właśnie u Boga szukam odpowiedzi na swoje pytania? Na ile troszczę się o to, by tak jak Natanael pobyć w samotności i ciszy, by usłyszeć to co Pan Bóg ma mi do powiedzenia.

Na wyznanie Natanaela «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym!», Jezus powiedział mu „zobaczysz jeszcze więcej.” Brzmi to tak jak by Chrystus chciał mu uzmysłowić – jeśli pójdziesz za Mną, jeśli otworzysz się na Mnie, jeśli zaczniesz Mnie słuchać – zobaczysz więcej. Twoje życie znacznie się pogłębi, nabierze nowego sensu. Twoje życie nie musi być szare i bylejakie, przeciętne. Otwórz się na Mnie. Zaufaj Mi. Daj Mi się poprowadzić. A zobaczysz więcej, zobaczysz jakich przedziwnych rzeczy dokonuję.

/Przeczytaj jeszcze raz tekst ewangelii, myślami stawiając siebie w miejsce Natanaela./

2/ Wspólna modlitwa różańcowa. Odmówcie wspólnie część różańca, bądz choćby jeden dziesiątek w intencjach waszej rodziny.

3/ Litania do Św. Bartłomieja.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Bartłomieju Apostole,
Święty Bartłomieju, otwarty na głos prawdy,
Święty Bartłomieju, prawdziwy Izraelito,
Święty Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego,
Święty Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa,
Święty Bartłomieju, wybrany apostołem,
Święty Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb,
Święty Bartłomieju, pełen wiary i pobożności,
Święty Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem,
Święty Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego,
Święty Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej,
Święty Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny,
Święty Bartłomieju, Apostole różnych ludów,
Święty Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego,
Święty Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii,
Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową,
Święty Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa,
Święty Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci,
Święty Bartłomieju, patronie różnych zawodów,
Święty Bartłomieju, opiekunie podróżnych,
Święty Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Bartłomieju Apostole.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

4/ Modlitwa w intencji Misji Parafialnych

O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi.

Święty Bartłomieju, oręduj za nami.

Amen

5/ Tę wieczorną modlitwę można oczywiście przedłużyć i kontynuować według swich pragnień.

Modlitwa w intencji Misji Parafialnych

( Misje odbędą się w dniach 5-12 maja 2024r.)

O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi.

Święty Bartłomieju, oręduj za nami.

Amen

Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni

08-107 Paprotnia
ul. Jana Pawła II 3