Parafia Paprotnia

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2021 r.

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 • W ubiegłą niedzielę Ojciec Św. Franciszek rozpoczął w Bazylice Watykańskiej synod, a dziś dokona tego w naszej diecezji Ks. Biskup Kazimierz Gurda w Siedleckiej Katedrze o 13:15. Módlmy się o światło Ducha Św. i potrzebne dary dla ojców i koordynatorów synodalnych.
 • W związku z rozpoczęciem nowego synodu odbędzie się w środę o 18:30 spotkanie Rady Parafialnej. Wszystkich radnych serdecznie zapraszam.
 • Dziś o 12:00 odpust Św. Jadwigi w Parafii Mokobody.
 • Serdecznie zapraszam starszych, młodzież i dzieci codziennie o godz. 17:00 – na Mszę, a po niej na różaniec. W poniedziałek pomodlimy się za Pracowników Służby Zdrowia z racji ich święta
 • Zbliża się czas UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ORAZ DNI PAMIĘCI I MODLITWY ZA ZMARŁYCH. Szczegóły podam za tydzień. Na ławkach wyłożone są kartki wypominkowe, zabierzmy je do domu, wypełnijmy razem z bliskimi, by przypomnieć tych, którzy byli przed nami, a już odeszli z tej ziemi. Starajmy się wypełnić czytelnie i wpisać adres. Składamy je na tacę. Pamiętajmy o tych, którzy żyją w wieczności, o kapłanach, którzy pracowali w naszej parafii lub z niej pochodzili. Uczmy młode pokolenie o potrzebie pamięci, troski o groby bliskich i modlitwy za nich.
 • W zakrystii można nabyć kalendarze rolników – po 25 zł. i kalendarze misyjne – po 10 zł.
 • W imieniu młodzieży stypendialnej Dzieła Nowego Tysiąclecia dziękuję bardzo za datki do puszki w ubiegłą niedzielę: 1106 zł. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom.
 • Dziękuję bardzo od nas wszystkich Elwirze Sawickiej za posprzątanie wczoraj kościoła i usunięcie liści. P. Szczepanowi Kryńskiemu składam podziękowanie za prace porządkowe przy plebani, a P. Piotrowi Kamińskiemu – za uprzątnięcie liści wokół kościoła. Wyrażam wdzięczność za bezimienną ofiarę 1000 zł. na nowe ekrany. Niech Bóg wynagrodzi obficie wszystkim dobrodziejom swymi łaskami.
 • Tym, którzy mają w tym tygodniu imieniny, urodziny bądź jubileusze życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia, miłości i życzliwości od najbliższych oraz opieki Matki Najświętszej.
 • Zapowiedzi II: Dawid Marcin Józefczyk, kaw. z Par. w Radziszowie i Ilona Maria Rzewuska, panna z par. tut.
 • Msza Św. wieczorowa od 01. października 2021 r. będzie o 17:00, a od 01. kwietnia 2022 r.  o godz. 18:00.

 • PRO MEMORIA:
  • Zarządcą Cmentarza parafialnego w imieniu Ordynariusza Siedleckiego – Księdza Biskupa i Kurii Diecezjalnej jest każdorazowo urzędujący Ksiądz Proboszcz w Paprotni. Do niego w Kancelarii Parafialnej należy zgłaszać wszystkie prace na terenie Cmentarza ( rezerwację nowego miejsca, budowę nowego lub wymianę starego pomnika, ułożenie kostki wokół grobowca, ekshumacje, likwidacje starego miejsca pochówku i inne ) i wokół niego. Firmy kamieniarskie wykonują wszelkie prace za wiedzą i zgodnie z poleceniami Księdza Proboszcza – Zarządcy Cmentarza na zamówienie poszczególnych rodzin i osób. Nie można więc podejmować żadnych działań w obrębie Cmentarza samowolnie. Kamieniarze, świadcząc usługi, podlegają wszelkim zasadom i normom określonym przez Zarządcę.

  • Dysponenci grobów są zobowiązani dbać o czystość mogił swoich bliskich zmarłych i utrzymanie porządku w obrębie całego Cmentarza.

  • Proszę o przyjęcie przez wszystkich powyższych norm porządkowych i stosowanie się do nich dla dobra całej wspólnoty parafialnej.

           • Z wyrazami szacunku

            – Zarządca Cmentarza parafialnego w Paprotni


2019-01-05